Home Over Octagon Ontwerpen Contact
Linda van Egmond header

Linda van Egmond

Linda van Egmond is een businesscoach gefocust op groei van start-ups en scale-ups. Op een persoonlijke manier helpt Linda met strategische keuzes te maken en in oplossingen te denken. Aan mij was de taak om de huisstijl van Linda van Egmond te herontwerpen. Van een zwart typografische huisstijl naar een frisser, moderner en sprekendere huisstijl.

Linda van Egmond logo proces
Linda van Egmond logo proces

Logo

In het nieuwe logo staat centraal dat doormiddel van overleg en coaching de belangrijkste stappen gearceerd worden om het doel te bereiken. Het beeldmerk bestaat uit een combinatie van een tekstwolk en een arcering. De plaatsing zorgt ervoor dat het beeldmerk de typografie zelf arceert.

Linda van Egmond logo wit
Linda van Egmond logo

Styleguide

Bij een nieuwe huisstijl behoord ook een styleguide. Deze styleguide bevat richtlijnen die waarborgen dat de huisstijl naar de door design gevormde regels wordt doorgevoerd. Hierin worden bijvoorbeeld de regels voor het kleurgebruik, typografie en plaatsing van de huisstijl getoond.

Placeholder
Linda van Egmond styleguide
Placeholder
Linda van Egmond styleguide

Meer weten over Linda van Egmond? Bezoek de website van Linda van Egmond.

terug naar overzicht

meer projecten